Ostatnia aktualizacja 25 maja 2017 o godzinie 10:23

OSTRZEŻENIE. Ta strona zawiera materiały dla dorosłych o charakterze seksualnym przeznaczone dla osób w wieku 18 lat lub starszych. Jeśli nie masz jeszcze 18 lat. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się, że rozumiesz i poniższe warunki:

18 LAT I WIĘCEJ

MISOO.com nie może zabronić nieletnim odwiedzania tej strony. Rodzice lub opiekunowie są odpowiedzialni za nadzorowanie dzieci i młodzieży, które materiały są dla nich odpowiednie do oglądania. MISOO.com wymaga, aby wszystkie zakupy były dokonywane przez osoby powyżej 18 roku życia.

PRAWA AUTORSKIE

O ile nie określono inaczej, wszystkie materiały pojawiające się na tej stronie, w tym tekst, projekt strony, logo, grafika, ikony i obrazy, a także ich wybór, montaż i rozmieszczenie, są wyłączną własnością MISOO.com. Możesz korzystać z zawartości tej strony wyłącznie w celu robienia zakupów na tej stronie lub składania zamówienia na tej stronie i w żadnym innym celu. Żadne materiały z tej witryny nie mogą być kopiowane, reprodukowane, modyfikowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody MISOO.com. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone. Jakiekolwiek nieautoryzowane użycie materiałów pojawiających się na tej stronie może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe i inne obowiązujące przepisy i może skutkować sankcjami karnymi lub cywilnymi.

ZASTRZEŻENIE

Ta strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest” bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Korzystając z tej strony, zgadzasz się ponosić wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron i zgadzasz się, że MISOO.com, jej funkcjonariusze, dyrektorzy, pracownicy i agenci będą nieszkodliwi od wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem lub niemożnością w celu korzystania, strony internetowe, z którymi są połączone. Ponadto zgadzasz się, że MISOO.com lub osoby dostarczające informacje na stronie internetowej nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez Ciebie w oparciu o takie informacje.

Wszystkie produkty na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do użytku jako nowości. MISOO.com nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, że produkt zamówiony w MISOO.com jest wolny od uszkodzeń, wad producenta i wprowadzenia w błąd producenta. Przesyłając zamówienie, wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że: MISOO.com nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego nabywcy ani innych osób za jakiekolwiek obrażenia, straty lub szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne lub wynikowe, niezależnie od stwierdzoną teorię prawną, w tym zaniedbanie lub ścisłą odpowiedzialność.

OBCIĄŻENIE ZWROTNE

Rejestrujemy ciągi adresów IP przy wszystkich zamówieniach – wszelkie zamówienia zwracane jako obciążenie zwrotne z powodu oszukańczych działań będą starannie realizowane przez lokalną jurysdykcję w celu ścigania w najszerszym zakresie prawa.

Aby dokonać zakupu w MISOO.com, zgadzasz się, że nie będziesz zgłaszać żadnych sporów/roszczeń ani obciążeń zwrotnych do wystawcy karty kredytowej w związku z żadnym zamówieniem złożonym w MISOO.com.

MISOO.com uważa obciążenie zwrotne karty kredytowej za oszustwo, jeśli nie podjąłeś uzasadnionych starań, aby powiadomić nas, że wystąpił problem i dać nam dużo czasu na rozwiązanie lub wyjaśnienie sprawy.

Nie tolerujemy oszustw związanych z kartami kredytowymi. Żadne wydatki nie zostaną oszczędzone, a wszelkie oszustwa bez wyjątku będą ścigane w pełnym zakresie prawa. Ponadto będziemy wszczynać postępowanie cywilne w celu uzyskania jakiejkolwiek utraty dochodów związanych z oszustwem, w tym kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, opłat prawnych, kosztów badań, przestojów pracowników i utraty przychodów.

Wszelkie niepoważne obciążenia zwrotne nie tylko kosztują naszych pracowników czas wolny od zwykłych i zwyczajowych spraw związanych z prowadzeniem normalnej działalności, ale także kosztują nas pieniądze, dlatego:

Zgadzasz się, że jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu w MISOO.com i złożysz spór/roszczenie lub obciążenie zwrotne w firmie obsługującej Twoją kartę kredytową w sytuacji, która jest sprzeczna z naszymi warunkami, na które zgadzasz się składając zamówienie LUB nie przydzieliłeś nam wystarczającej ilości czas na potwierdzenie, potwierdzenie i zbadanie sytuacji; w związku z tym nie wygrywasz argumentu dotyczącego obciążenia zwrotnego ani sporu/roszczenia.

W przypadku odzyskania obciążenia u wystawcy karty kredytowej, MISOO.com podejmie próbę odzyskania nieuczciwie spornych opłat wraz z dodatkowymi kosztami za pośrednictwem zewnętrznej agencji windykacyjnej. Zgłaszane informacje będą zawierać imię i nazwisko, adres e-mail, datę zamówienia, kwotę zamówienia, adres IP, pełny adres i numer telefonu.

pl_PLPolski

Menu główne