Laatst bijgewerkt op 25 mei 2017 om 10:23 uur

WAARSCHUWING. Deze site bevat seksueel getint materiaal voor volwassenen bedoeld voor personen van 18 jaar of ouder. Als u nog geen 18 bent. Door deze site te bekijken, gaat u ermee akkoord dat u de onderstaande voorwaarden begrijpt:

18 JAAR EN OUDER

MIISOO.com kan minderjarigen niet verbieden deze site te bezoeken. Ouders of voogden zijn verantwoordelijk voor het toezicht op kinderen en adolescenten over welke materialen geschikt zijn voor hen om te bekijken. MIISOO.com vereist dat alle aankopen worden gedaan door personen ouder dan 18 jaar.

AUTEURSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, zijn alle materialen die op deze site verschijnen, inclusief de tekst, het site-ontwerp, logo's, afbeeldingen, pictogrammen en afbeeldingen, evenals de selectie, montage en rangschikking daarvan, het exclusieve eigendom van MIISOO.com. U mag de inhoud van deze site alleen gebruiken om op deze site te winkelen of een bestelling op deze site te plaatsen en voor geen enkel ander doel. Geen enkel materiaal van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of gedistribueerd in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MIISOO.com. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden. Elk ongeoorloofd gebruik van het materiaal op deze site kan in strijd zijn met auteursrechten, handelsmerken en andere toepasselijke wetten en kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke sancties.

VRIJWARING

Deze website wordt u aangeboden "zoals ze is" zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Door de website te gebruiken, stemt u ermee in alle risico's te dragen die verband houden met het gebruik van deze websites en gaat u ermee akkoord MIISOO.com, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van, of onvermogen te gebruiken, de websites waarnaar ze zijn doorgelinkt. U stemt er verder mee in dat MIISOO.com of de informatieverstrekkers op de website niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies die door u is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt door te vertrouwen op dergelijke informatie.

Alle producten op deze website zijn uitsluitend bedoeld voor nieuwigheden. MIISOO.com geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat het product dat is besteld bij MIISOO.com vrij is van schade, fabrieksfouten en verkeerde voorstelling van zaken door de fabrikant. Door uw bestelling in te dienen, erkent u uitdrukkelijk en gaat u akkoord met het volgende: MIISOO.com is niet aansprakelijk jegens enige koper of andere mensen voor enig letsel, verlies of schade, direct, indirect, incidenteel, speciaal of gevolgschade, ongeacht de juridische theorie beweerde met inbegrip van nalatigheid en/of strikte aansprakelijkheid.

TERUGBETALING

We registreren IP-reeksen voor alle bestellingen - bestellingen die terugkomen als een terugvordering vanwege frauduleuze activiteiten zullen ijverig worden nagestreefd door uw lokale jurisdictie voor vervolging in de ruimste zin van de wet.

Om een aankoop te doen op MIISOO.com, stemt u ermee in dat u geen enkele betwisting/claim of terugboeking zult indienen bij uw creditcardmaatschappij voor een bestelling die u bij MIISOO.com heeft gedaan.

MIISOO.com beschouwt het terugboeken van een creditcard als fraude als u geen redelijke moeite heeft gedaan om ons op de hoogte te stellen van het bestaan van een probleem en ons voldoende tijd heeft gegeven om de kwestie op te lossen of op te helderen.

Wij tolereren geen creditcardfraude. Kosten noch moeite worden gespaard en alle fraude zonder uitzondering zal worden vervolgd in de volle omvang van de wet. Daarnaast zullen we civielrechtelijke stappen ondernemen om enig inkomensverlies in verband met de fraude te zoeken, inclusief zakelijke kosten, juridische kosten, onderzoekskosten, uitvaltijd van medewerkers en inkomstenderving.

Alle frivole terugvorderingen kosten onze medewerkers niet alleen tijd die we niet hebben aan onze gebruikelijke zaken van normale bedrijfsvoering, maar kosten ons ook geld, en daarom:

U stemt ermee in dat als u ervoor kiest om een aankoop te doen bij MIISOO.com en een geschil/claim of terugvordering indient bij uw creditcardmaatschappij voor een situatie die in strijd is met onze algemene voorwaarden waarmee u akkoord gaat bij het plaatsen van uw bestelling OF ons niet voldoende hebt toegewezen tijd om de situatie te erkennen, te bevestigen en te onderzoeken; en met welk resultaat dan ook, win je het terugvorderingsargument of geschil/claim niet.

In het geval dat u de afschrijving terugkrijgt bij uw creditcardmaatschappij, zal MIISOO.com proberen om frauduleus betwiste afschrijvingen plus extra kosten terug te vorderen via een extern incassobureau. De gerapporteerde informatie omvat de volledige naam, e-mail, besteldatum, bestelbedrag, IP-adres, volledig adres en telefoonnummer.

nl_NLNederlands

Hoofdmenu